Situació

A la banda nord del poble de
Cabrera de Mar i en el Camí de Can Segarra en la bifurcació que mena vers la muntanya de Burriac es troba el jaciment. Està a 190 mts. sobre el nivell del mar, en una part elevada entre dues rieres. Domina la vall de Cabrera.
L'any 1974 una acció furtiva va evidenciar el jaciment i a partir d'aquí s'inicià una llarga campanya d'excavacions que van des de l'any 1974 fins 1984,  deixant al descobert les estructures actualment visibles.
Acabades les excavacions arqueològiques, durant molt temps la situació del jaciment va ser molt precària ja que es trobava al marge d'un camí. No estava especialment protegit, fins que a mitjans de l'any 1995 es feu una neteja i a més hi fou posada una tanca de protecció. A més, el propietari, el senyor Josep Miquel Modolell, va fer donació del terreny a la Fundació Burriac de Cabrera de Mar.


Antecedents de l'àrea

La Vall de Cabrera, com hem esmentat abans, és especialment rica en jaciments arqueològics, i el més conegut i famós és el poblat ibèric de Burriac que s'estén per la vessant de migdia de muntanya, just per sobre de can Modolell, seguit en importància pel de Ca l'Arnau-Can Mateu.
Prop però de can Modolell, a la finca Bertomeu-Miralles, s'hi localitzà un camp de sitges ibèriques que tindrien relació directa amb l'oppidum ibèric de Burriac. A can Modolell mateix s'hi ha trobat força material ibèric barrejat amb el romà.
Així com a Torre Llauder es tenia coneixement del potencial arqueològic de la zona abans de la troballa de la vil·la, en el cas de can Modolell no era així. En tot cas en la "Geografia General de Catalunya" dirigida per Francesc Carreras Candi dóna a conèixer un plànol de Joan Cabanyes on assenyala en el lloc l'existència de les ruïnes de la capella de Sant Joan. Aquesta capella es troba documentada a l'any 1025, i se sap que ja en el segle XIV es trobava en estat ruïnós. Hom considera que podria estar situada prop de la porta de la tanca antiga de la masia, on s'observa una construcció de murs fets amb pedra orientats a ponent. En tot cas l'existència de fosses altomedievals poden ser una possible prova de la seva existència, ja que en moltes capelles prerromàniques i romàniques hi havia sitges escampades pel seu dessota o entorns.
 
Reconstrucció hipotètica de Can Modolell
Vista de la paret oest del criptopòrtic, amb el castell de Burriac al fons
Plànol del jaciment
pàg. 1  2  3  4