Situació

A 413 mts. d'alçada, al turó de can Bordoi es troba aquesta torre de guaita, entre els camins del Coll i de can Bordoi. Es troba a la carena dominant visualment les dues comarques, el Vallès Oriental i el Maresme.
És de planta circular de 9,5 metres de diàmetre amb un alçat d'estructura cònica. Té un basament per el que descansa una construcció molt acurada de grans carreus de granit (opus quadratum) col·locats en la tècnica de "soga y tizón". Per sobre d'aquests grans carreus hi ha una segona fase constructiva en opus caementicium que va ser restaurada a inicis d'aquest segle. No es coneix quina seria la data de construcció d'aquesta important torre de guaita, donat que l'excavació arqueològica no va proporcionar elements cronològics precisos, però a tall d'hipòtesi, Jordi Pardo considera que podia haver estat construïda vers la segona meitat del segle II aC.

Significació de la Torrassa del Moro

La Torrassa de Moro era una torre defensiva que controlava territori i passos o vies. En aquest cas com dèiem controlava les terres de banda i banda de la Serralada Litoral en el punt de can Bordoi. A més, prop de la Torrassa hi ha un jaciment romà, Can Collet, on està documentat un taller d'àmfores datable de la segona meitat del segle I aC. i primera meitat del segle I dC.
Aquesta mena d'edificis no eren desconeguts a la comarca del Maresme, ja que també coneixem el cas de la torre de Mata al turó d'Onofre Arnau a Mataró, que protegia i vigilava la via Augusta.
 
Detall del parament del cos inferior, amb grans carreus tallats amb la tècnica de l'encoixinat.
Vista general de la Torrassa del Moro. La part superior és reconstruïda en època moderna.
Base de la Torrassa de Moro. A l'extrem esquerra sobresurt una part del fonament.
Vista de l'interior de la Torrassa del Moro.
pàg. 1  2